Nên đánh coule hay đánh 1 băng ép phê - Thế bi 3

Nên đánh coule hay đánh 1 băng ép phê - Thế bi 3

Nên đánh coule hay đánh 1 băng ép phê - Thế bi 3

Nên đánh coule hay đánh 1 băng ép phê - Thế bi 3

Nên đánh coule hay đánh 1 băng ép phê - Thế bi 3
Nên đánh coule hay đánh 1 băng ép phê - Thế bi 3
Hotline: 0967 666 338
    Social:
Menu
Các mẫu bàn bida
Phụ kiện bàn bida
Support hotline
img_httt
0967 666 338
0967 66 63 38
changtraikhotinh99@gmail.com
Nên đánh coule hay đánh 1 băng ép phê - Thế bi 3


Thế bi số 3: Có 3 bi nằm ở khu vực bàn ngắn như hình minh họa bên dưới.
đánh coule
a. Cách xử lý thông thường: Để ép phê nghịch, đánh mỏng bi Carde. Bi chủ chạm vào 1 băng trúng bi đích.
b. Cách xử lý gom: Nên đánh Coule bi để giữ 3 bi ở lại khu vực bàn ngắn.
đánh coule
c. Xem video hướng dẫn 2 cách đánh trên của cơ thủ bida Nguyễn Thành Trung (từ phút 5:40 đến phút 6:00)

Nguồn xu tầm: xem cách đánh tại link: https://www.huongdanbida.com/2016/03/nen-danh-coule-hay-danh-1-bang-ep-phe.html

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top